Wszystko, co należy wiedzieć o ubezwłasnowolnieniu

Rodzimy się z pełnią praw, które ograniczone – częściowo lub całkowicie – mogą zostać jedynie przez sąd. Taką instytucją jest ubezwłasnowolnienie. Oznacza ono częściowe lub całkowite pozbawienie kogoś zdolności do czynności prawnych.  W praktyce nie jest to jednak takie proste.   Ubezwłasnowolnienie częściowe a ubezwłasnowolnienie całkowite. O ubezwłasnowolnieniu częściowym mówimy wtedy, gdy stan osoby wskazuje, że potrzebuje ona pomocy w prowadzeniu swoich spraw, jednak…