„Ustawa Kamilka”

15 lutego 2024 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która według założeń legislatorów ma przyczynić się do wzmocnienia ochrony dzieci przed przemocą, głównie domową. Projekt ustawy zmieniającej KRO został przygotowany przez posłów po tragicznej śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. To od imienia chłopca nowelizacja została nazwana „ustawą Kamilka”.                    Nowe przepisy mają przede wszystkim zapobiegać przemocy wobec dzieci i zagwarantować…

Opieka naprzemienna – tydzień z mamą, tydzień z tatą

Ostatnio w mediach toczy się dyskusja na temat tak zwanej „opieki naprzemiennej”. Wielu moich Klientów, zachęconych entuzjastycznym podejściem blogosfery i niektórych środowisk opiniotwórczych, pragnie włączyć guzik z napisem opieka naprzemienna. Ten sposób wykonywania władzy rodzicielskiej gwarantuje obojgu rodzicom równy udział w wychowywaniu dziecka. Malec taką samą ilość czasu spędza z każdym z rodziców, np. tydzień z mamą i tydzień z tatą. Opieka naprzemienna nie pozostaje jednak bez…

Dziecko ma głos (?)

Czy zdanie dziecka się liczy? Czasem tylko dziecko jest świadkiem rodzinnych kłótni. Tylko ono mogłoby opowiedzieć, jak wygląda sytuacja w domu. Z kim chce mieszkać. Ale czy może? Choć prawo rodzinne wprost dotyczy dzieci i reguluje ich sytuację, miejsce zamieszkania czy kontakty z rodzicami, niewiele daje samym dzieciom możliwości zabrania głosu. Pomimo, że w niektórych postępowaniach to dziecko jest formalnie stroną (np. w sprawie o alimenty),…

Wszystko, co należy wiedzieć o ubezwłasnowolnieniu

Rodzimy się z pełnią praw, które ograniczone – częściowo lub całkowicie – mogą zostać jedynie przez sąd. Taką instytucją jest ubezwłasnowolnienie. Oznacza ono częściowe lub całkowite pozbawienie kogoś zdolności do czynności prawnych.  W praktyce nie jest to jednak takie proste.   Ubezwłasnowolnienie częściowe a ubezwłasnowolnienie całkowite. O ubezwłasnowolnieniu częściowym mówimy wtedy, gdy stan osoby wskazuje, że potrzebuje ona pomocy w prowadzeniu swoich spraw, jednak…

Kiedy były małżonek domaga się alimentów

Rozwód. Jedna z najczęstszych spraw, z jaką zgłaszają się do nas klienci. I jeden z najtrudniejszych etapów w życiu małżonków. Bezbolesne zakończenie małżeństwa, w którym obie strony są zadowolone należy, niestety, do rzadkości.   Podział majątku, kredyt na dom, walka o opiekę nad dziećmi, a także alimenty. Roszczenia alimentacyjne dotyczą czasami nie tylko dzieci, ale…

Kwarantanna a wykonywanie kontaktów

Czas przymusowej izolacji czy wręcz kwarantanny, jaki stał się naszą codziennością, zmienia wiele w naszym życiu, także w kontaktach z dziećmi. Nie będzie tu jednak mowy o tym, jak rodzice znoszą (lub nie) kolejny tydzień zawieszenia zajęć szkolnych. Sytuacja znacznie się komplikuje, kiedy mowa o rodzicach, wychowujących swoje dzieci osobno, często mieszkając z dala od…

Małżeństwo to nie tylko związek emocjonalny

Instytucja małżeństwa to dla dwojga ludzi przede wszystkim wyraz miłości i chęci dzielenia z drugą osobą reszty swojego życia a przynajmniej jego części. Nie każdy jednak decyduje się na wstąpienie w związek małżeński wyłącznie z powodu głębokich uczuć. Z perspektywy prawnika małżeństwo to głównie instytucja prawna, wywołująca szereg określonych skutków.   Moje, twoje, nasze Większość…