„Ustawa Kamilka”

15 lutego 2024 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która według założeń legislatorów ma przyczynić się do wzmocnienia ochrony dzieci przed przemocą, głównie domową. Projekt ustawy zmieniającej KRO został przygotowany przez posłów po tragicznej śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. To od imienia chłopca nowelizacja została nazwana „ustawą Kamilka”.                    Nowe przepisy mają przede wszystkim zapobiegać przemocy wobec dzieci i zagwarantować…