„Ustawa Kamilka”

15 lutego 2024 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która według założeń legislatorów ma przyczynić się do wzmocnienia ochrony dzieci przed przemocą, głównie domową. Projekt ustawy zmieniającej KRO został przygotowany przez posłów po tragicznej śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. To od imienia chłopca nowelizacja została nazwana „ustawą Kamilka”.                    Nowe przepisy mają przede wszystkim zapobiegać przemocy wobec dzieci i zagwarantować…

Opieka naprzemienna – tydzień z mamą, tydzień z tatą

Ostatnio w mediach toczy się dyskusja na temat tak zwanej „opieki naprzemiennej”. Wielu moich Klientów, zachęconych entuzjastycznym podejściem blogosfery i niektórych środowisk opiniotwórczych, pragnie włączyć guzik z napisem opieka naprzemienna. Ten sposób wykonywania władzy rodzicielskiej gwarantuje obojgu rodzicom równy udział w wychowywaniu dziecka. Malec taką samą ilość czasu spędza z każdym z rodziców, np. tydzień z mamą i tydzień z tatą. Opieka naprzemienna nie pozostaje jednak bez…

Dziecko ma głos (?)

Czy zdanie dziecka się liczy? Czasem tylko dziecko jest świadkiem rodzinnych kłótni. Tylko ono mogłoby opowiedzieć, jak wygląda sytuacja w domu. Z kim chce mieszkać. Ale czy może? Choć prawo rodzinne wprost dotyczy dzieci i reguluje ich sytuację, miejsce zamieszkania czy kontakty z rodzicami, niewiele daje samym dzieciom możliwości zabrania głosu. Pomimo, że w niektórych postępowaniach to dziecko jest formalnie stroną (np. w sprawie o alimenty),…